top of page

I. ULUSAL ADLİ ECZACILIK SEMPOZYUMU

DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Musa YILDIZ (Onursal Başkan), Gazi Üniversitesi Rektörü


Prof. Dr. İlkay ERDOĞAN ORHAN (Sempozyum Başkanı), Gazi Üniversitesi Dekanı


Prof. Dr. Göknur AKTAY (Sempozyum Eş-Başkanı), Adli Eczacılık Komisyonu Başkanı


Prof. Dr. İ. Hamit HANCI (Sempozyum Eş-Başkanı), İKÇÜ Tıp Fakültesi Adli Tıp AD, İzmir, Adli Bilimciler Derneği Başkanı

SEMPOZYUM SEKRETERLERİ


Dr. Öğr. Üyesi Onur Kenan ULUTAŞ
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet BARAN


BİLİM KURULU (Soyadına göre alfabetik olarak verilmiştir.)
Prof. Dr. Sevgi AKAYDIN
Prof. Dr. Hülya AKGÜN
Prof. Dr. Meriç KÖKSAL AKKOÇ
Prof. Dr. Göknur AKTAY
Prof. Dr. Mustafa ASLAN
Prof. Dr. Ahmet AYDIN
Prof. Dr. Mutlu AYTEMİR
Prof. Dr. Aysel BERKKAN
Prof. Dr. Cumhur BİLGİ
Prof. Dr. Aslı CEYLAN
Prof. Dr. Hatice Kübra ELÇİOĞLU
Prof. Dr. İlkay ERDOĞAN ORHAN
Prof. Dr. Hamit HANCI
Prof. Dr. Ekrem SEZİK
Prof. Dr. H. Eda ŞATANA KARA
Prof. Dr. Figen TIRNAKSIZ
Prof. Dr. Gülberk UÇAR
Doç. Dr. Aysun HACIŞEVKİ
Dr. Öğr. Üyesi Nur Banu BAL
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet H. BARAN
Dr. Öğr. Üyesi Onur Kenan ULUTAŞ

Poster Yarışması Değerlendirme Kurulu:
Prof. Dr. H. Eda ŞATANA KARA
Doç. Dr. Aysun HACIŞEVKİ
Dr. Öğr. Üyesi Nur Banu BAL
Dr. Öğr. Üyesi Onur Kenan ULUTAŞ

1. Ulusal Adli Eczacılık Sempozyumu: Hoş Geldiniz

Sempozyum Tarihi: 26-27 Mart 2022
Son Başvuru ve Ödeme Tarihi: 24 Mart 2022
Sempozyum Adresi: Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Katılım ücreti: 150 TL (Öğrenci 100 TL)
Hesap Adı: Adli Bilimciler Derneği
Banka Adı ve Şubesi: Türkiye İş Bankası Cebeci Hastanesi Şubesi
IBAN: TR19 0006 4000 0014 3650 0163 03
İletişim: adlibilimcilerdernegi2001@gmail.com

NOT: AŞAĞIDA YER ALAN KAYIT FORMU EKSİKSİZ BİR ŞEKİLDE DOLDURULMALIDIR. SEMPOZYUM KAYIT ÜCRETİ YUKARIDA VERİLEN HESABA YATIRILMALIDIR. ÖDEME YAPILIRKEN “AÇIKLAMA” KISMINA; “AD SOYAD, 1. ULUSAL ADLİ ECZACILIK SEMPOZYUMU KATILIMI” İBARESİ YAZILACAKTIR. ÖDEME DEKONTU DERNEK E-POSTA ADRESİNE GÖNDERİLDİKTEN SONRA KAYIT İŞLEMİNİZ TAMAMLANACAKTIR.

1. Ulusal Adli Eczacılık Sempozyumu: Hoş Geldiniz

27 MART 2022, PAZAR


I. OTURUM


Oturum Başkanları: Prof. Dr. H. Eda Şatana Kara – Doç. Dr. Aysun Hacışevki
Prof. Dr. Mustafa Aslan
Gıda Takviyeleri ve Bitkisel Ürünlerde Risk Yönetimi
09:00-09:30
LLM. Hukukçu. Arb. Ecz.
Rezzan Günday
Eczacılıkta Malpraktis
09:30-10:00
Uzm. Ecz. Ahmet Nezihi Pekcan
Majistral Hatalar
10:00-10:30
Kahve Molası
10:30-10:45


II. OTURUM


Oturum Başkanları: Prof. Dr. Aslı Ceylan – Prof. Dr. Aysel Berkkan
Prof. Dr. Figen Tırnaksız
Adli Eczacılıkta Kozmetik Ürünlerin Yeri
10:45-11:15
Prof. Dr. Ekrem Sezik
Bitkisel Materyallerin Adli Eczacılık Açısından Değerlendirilmesi
11:15-11:45 Canlı Bağlantı
Prof. Dr. Mutlu Aytemir
Güvenli Kozmetik Üretim ve Tüketiminde Eczacının Mesleki Sorumluluğu
11:45-12:15
Öğle Arası 12:15-13:00


III. OTURUM


Oturum Başkanları: Dr. Öğr. Üyesi Onur Kenan Ulutaş - Dr. Öğr. Üyesi Nur Banu Bal
Uzm. Ecz. İlhan Durgut
Afet ve Acil Durum Eczacılığı (ADEC)
Atölye Çalışması
13:00-14:00
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Baran
Olağanüstü Durumlarda Triyaj ve Acil İlaç Listelerinin Hazırlanması
14:00-14:30
Av. Alp Aslan
Hasta Hakları ve Eczacı
14:30-15:00
Prof. Dr. Aslı Ceylan
Salgın hastalıklarda Eczacılık Hizmetleri
15:00-15:30
Kahve arası
15:30-15:45


GENÇ ADLİ ECZACILAR KOMİSYONU (GADEK) OTURUMU

Oturum Başkanları: Ecz. Ömrüm Ergüven - Baran Akın
Vuslat Güzeldere
GADEK Ailesi
15:45-16:00
Ecz. Ömrüm Ergüven
Adli Bilimler ve Adli Eczacılıkta Kullanılan Yapay Zeka Uygulamaları
16:00-16:15
Merve Taşgın
Eczacılık Fakültesi Öğrencilerinin Farmakovijilans Bildirimi Alışkanlıkları
16:15-16:30
Gülben Karacaoğlu
Gizemini Koruyan Vaka: Damarlarında Zehir Akan Toksik Leydi Gloria Ramirez
16:30-16:45
POSTER YARIŞMASI SONUÇLARI 16:45-17:30
KAPANIŞ
DÜZENLEME

1. Ulusal Adli Eczacılık Sempozyumu: Hoş Geldiniz
bottom of page