top of page
adli eczacılık komisyonu.jpg

Adli Eczacılık Komisyonu

Adli eczacılık; adli bilimlerin alt dallarından biridir ve adli bilimlerin çatısı altındaki diğer bilim alanları ile multidisipliner ilişkisi mevcuttur. Adli eczacılara, şüpheli ölüm ve zehirlenmelerde, madde bağımlılığında, ilaç tedavisi ve istenmeyen etkilerin sebep olduğu sorunlarda, yanlış ilaç verilmesi durumlarında, sahte ilaç üretimi, ilaç suistimali, biyolojik materyallerde biyolojik/kimyasal ve toksikolojik analizlerin yapılıp yorumlanmasında danışılmaktadır.
Adli Eczacılık Komisyonu; 2008 yılında Adli Bilimciler Derneği çatısı altında Prof.Dr.Göknur Aktay başkanlığında kurulmuştur. Bu komisyon adli eczacılık eğitimleri düzenlenmesi, çeşitli yayınların yapılmasıyla bu alanın ülkemizde tanıtılmasında öncülük yapar.

Adli Eczacılık Komisyonu: Hakkımızda
0b99f9e9-6a95-416f-898a-67f71a12ca03_edi

Genç Adli Eczacılar Grubu

2019 yılında Adli Bilimciler Derneği, Adli Eczacılık Komisyonu çatısı altında kurulan ve 18-25 yaş arası eczacı gençlerden oluşan Genç Adli Eczacılar Komisyonu Prof. Dr. Göknur Aktay ve Prof. Dr. İ. Hamit Hancı hocalarımız önderliğinde adli eczacılık ile ilgili çalışmalar yapmak, bu meslek alanının ülkemizde tanıtılması ve yaygınlaştırılmasını sağlamak amacıyla kurulmuştur . GADEG kendi içerisindeki Bilimsel Etkinlik Komitesi, Sosyal Etkinlik Komitesi, Bilimsel Araştırma Komitesi, Tasarım Komitesi, Proje Geliştirme Komitesi ve Sosyal Medya Komitesi ile çalışmaktadır.

Adli Eczacılık Komisyonu: Biz Kimiz
bottom of page