top of page
1adlisosbilk.png
1. Ulusal Adli Sosyal Bilimler Kongresi: Hakkımızda

1. ULUSAL ADLİ SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ

2022 (Kongre Tarihinde Düzenleme Yapılmaktadır)

Çankırı Karatekin Üniversitesi Uluyazı Kampüsü - ÇANKIRI


Düzenleyenler:

Çankırı Karatekin Üniversitesi

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

Adli Bilimciler Derneği


Destekleyenler:


Çankırı Valiliği

Çankırı Belediyesi

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı


Kongre Onursal Başkanları:

Prof. Dr. Harun ÇİFTÇİ, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Saffet Köse, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi RektörüKongre Düzenleme Kurulu Başkanları

Prof. Dr. İ. Hamit HANCI, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp A.D Öğretim Üyesi- Adli Bilimciler Derneği Başkanı

Prof. Dr. Hüseyin ODABAŞ, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektör Yardımcısı


Dr. Ayhan ÖZKAN, Eğitim ve Kamu Yönetimi Uzmanı


Prof. Dr. Hatice DEMİRBAŞ, Adli Bilimciler Derneği Adli Psikoloji Komisyon Başkanı


Prof. Dr. Yeşim YASAK, Çankırı Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölüm Başkanı

1. Ulusal Adli Sosyal Bilimler Kongresi: Hakkımızda

Kongre Sekreteryası:

Doç. Dr. Deniz İlkiz Altınoğlu DİKMEER, Çankırı Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Aysun ERGÜL TOPÇU, Çankırı Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü

Dr. Öğretim Üyesi Elif ŞEN Çankırı Karatekin Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölüm Başkanı

Dr. Öğretim Üyesi Çağdaş ÇAPKIN, Çankırı Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi Ve Belge Yönetimi Bölümü

Dr. Alp ASLAN, Adli Bilimciler Derneği Adli Yöneylem Komisyon Başkanı

Dr. Dt. Berşan KARADEDE, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Ad.

Arş. Gör Özlem ERGİN, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi  Psikoloji Bölümü

Av. Devrim KARAKÜLAH, Adli Bilimciler Derneği Genel Sekreteri


Bilimsel Düzenleme ve Danışma Kurulu:

Prof. Dr. Dr. İrfan KARADEDE, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı

Prof.Dr.Fatih Esad TOPAL, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Turan AKKOYUN, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Öğretim Üyesi, Sinema Anabilim Dalı Başkanı; Adnan Menderes Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü; Söke İşletme Fakültesi Dekanı- Adli Bilimciler Derneği Adli İletişim Komisyonu Başkanı

Prof. Dr. Yurdagül ERDEM, Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Sevinç POLAT, Yozgat Bozok Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Ergin KARİPTAŞ, Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı.

Prof. Dr. Hasan İŞGÜZAR, Yozgat Bozok Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı

Prof.Dr. Ayla SEVİM EROL, Ankara Üniversitesi, Dil Ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Antropoloji Bölüm Bşk. Paleoantropoloji A.D Başkanı- Adli Bilimciler Derneği Adli Antropoloji Komisyonu Başkanı

Prof. Dr. Ali ÇAYKÖYLÜ, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri A.D Başkanı

Prof. Dr. H. Seval KÖSE, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi ASD Başkanı. Adli Bilimciler Derneği Adli Sanat komisyonu Başkanı.

Prof. Dr. Yasemin ÖZKAN, Hacettepe Üniversitesi Okul Sosyal Hizmeti Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü.   Adli Bilimciler Derneği Adli Sosyal Hizmet Komisyonu Başkanı

Prof. Dr. Yıldırım B. DOĞAN, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri A.D E. Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Dilek ÖZCENGİZ, Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anestezi ve Reanimasyon AD- Hukukçu Hekimler Enstütüsü Dernek Başkanı

Prof. Dr. İlhan TOMANBAY, İstinye Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü.

Prof. Dr. Seda BAYRAKTAR, Akdeniz Üniversitesi Edebiyat F. Psikoloji Bölümü

Prof. Dr. Selma ELYILDIRIM, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri Ve Edebiyatları Bölümü İngiliz Dili Ve Edebiyatı Ad - Adli Bilimciler Derneği Adli Dil Bilim Komisyonu Başkanı

Prof. Dr. Emre Şenol DURAK, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü,

Prof. Dr. Kayhan DELİBAŞ, Aydın Adnan Menderes Ü. Fen Edebiyat F. Sosyoloji Bl.

Prof. Dr. Türkan ERDOĞAN, Pamukkale Ü. Fen Edebiyat F. Sosyoloji Bl.

Prof. Dr. Zeynep ASLAN, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Turizm Fakültesi Yiyecek İçecek İşletmeciliği Bölümü - Adli Bilimciler Derneği Adli Turizm Komisyonu Başkanı

Prof. Dr. Nurten GÖKALP, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü

Prof. Dr. Ayten ER, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Batı Dilleri Ve Edebiyatları Bölümü Fransız Dili Ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı. Adli Bilimciler Derneği Adli Edebiyat Komisyonu Başkanı

Prof. Dr. Türkan ERDOĞAN, Pamukkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü. Adli Bilimciler Derneği Adli Sosyoloji Komisyonu Başkanı

Prof. Dr. Şennur TUTAREL KIŞLAK, Ankara Üniversitesi, Dil Ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Psikoloji  Bölümü

Prof. Dr. Eda PURUTÇUOĞLU, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi. Sosyal Hizmetler.

Prof. Dr. Muhammet Fevzi POLAT, Yozgat Bozok Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü, Tıbbi Biyokimya Ad,

Prof. Dr. Zeynep TEZEL, Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü

Doç. Dr Ela Özkan CANBOLAT, Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi

Doç. Dr. Sertaç AK,Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri A.D - Adli Bilimciler Derneği Adli Psikiyatri Komisyonu Başkanı

Doç. Dr. Güven MENGÜ, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dili Ve Edebiyatı Anabilim Dalı

Dr. Öğretim Üyesi Çağdaş ÇAPKIN,

Dr. Öğretim Üyesi İsmail Altan TÜLÜ Trabzon Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümü

Dr. Öğretim Üyesi Belgin ÜSTÜN GÜLLÜ, Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü

Dr. Öğretim Üyesi Ayşe Zeynep AKKOYUN, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Tıp Fakültesi, Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları A.D.

Öğr. Gör. Gülşah KALE YOLCU, Aydın Adnan Menderes Ü. Nazilli Sağlık Hiz. MYO

Stj. Dr. Selçuk ÇAYKÖYLÜ, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi

1. Ulusal Adli Sosyal Bilimler Kongresi: Hakkımızda

Bilimsel Program


1. Gün: 6 Mayıs 2022

Açılış konuşmaları: 14.00-14.40
Prof. Dr. Yeşim Yasak, Çankırı Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölüm Başkanı
Prof. Dr. İ. Hamit Hancı, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi/ Adli Bilimciler Derneği Başkanı
Prof. Dr. İrfan Karadede, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
Prof. Dr. Hüseyin Odabaşı, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektör Yardımcısı


1. OTURUM 14.50-16.00
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Yeşim YASAK


Adli Felsefe
Prof. Dr. Nurten GÖKALP, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölüm Başkanı
Adli Psikoloji
Prof. Dr. Hatice DEMİRBAŞ, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölüm Başkanı/Adli Bilimciler Derneği Adli Psikoloji Başkanı
Adli Sosyoloji
Prof. Dr. Türkan Erdoğan, Pamukkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü/ Adli Bilimciler Derneği Adli Sosyoloji Komisyonu Başkanı
Adli Psikolojide Güncel Bir Konu: Musallat Olma (Stalking)
Doç. Dr. Seda BAYRAKTAR, Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü


Ara 16.10-16.30

2. Oturum: 16.30-17.40
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Deniz İlkiz ALTINOĞLU DİKMEER


Adli Teoloji
Prof. Dr. Saffet Köse, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü
Adli İletişim
Prof. Dr. Turan AKKOYUN, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Öğretim Üyesi, Sinema Anabilim Dalı Başkanı; Adnan Menderes Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü; Söke İşletme Fakültesi Dekanı- Adli Bilimciler Derneği Adli İletişim Komisyonu Başkanı
Adli Bilimlerde Yönetim ilişkileri
Dr. Ayhan ÖZKAN, Eğitim ve Kamu Yönetimi Uzmanı/Ankara İli Vali Yardımcısı
Adli Network(Adli Ağ Düzenekleri -Ağ Bağlar)
Doç. Dr. Ela ÖZKAN CANBOLAT, Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi


2. Gün: 7 Mayıs 2022

3. Oturum: 9.00-10.10
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nurten GÖKALP


Trafik Psikolojisi
Prof. Dr. Yeşim YASAK, Çankırı Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölüm Başkanı
Çocuk Ruh Sağlığı Ve Riskli Davranışların Önlenmesinde Sağlık Hizmetlerinin Rol Ve Sorumlulukları
Prof. Dr. Yurdagül ERDEM, Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı- Adli Bilimciler Derneği Adli Hemşirelik Komisyonu Başkanı
Adli Sosyal Hizmet
Prof. Dr. Zeynep TEZEL, Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü
Aile İçi Çinsel Şiddet
Dr. Pınar ÖZDEMİR, Adalet Bakanlığı Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığı


Ara 10.40-11.00

4. Oturum: 11.00-12.00
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Turan AKKOYUN


Adli Edebiyat
Prof. Dr. Ayten ER, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Batı Dilleri Ve Edebiyatları Bölümü Fransız Dili Ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı. Adli Bilimciler Derneği Adli Edebiyat Komisyonu Başkanı
Adli Dilbilim
Prof. Dr. Selma ELYILDIRIM, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri Ve Edebiyatları Bölümü İngiliz Dili Ve Edebiyatı Ad - Adli Bilimciler Derneği Adli Dil Bilim Komisyonu Başkanı
Adli Fonetik
Doç. Dr. Güngör MENGÜ, Doç. Dr. Güven Mengü Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dili Ve Edebiyatı Anabilim Dalı


Öğle Yemeği: 12.00-13.00

ÇANKIRI İLİ GEZİSİ VE TANITIMI: 14.00 -


3. Gün: 8 Mayıs 2022

5. Oturum: 9.00-10.10
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ali ÇAYKÖYLÜ


Adli Psikiyatri
Dr. Öğretim Üyesi Ayşe Zeynep AKKOYUN, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Tıp Fakültesi, Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları A.D.
Sağlığın Sosyal Alanı
Dr. Dt. Berşan KARADEDE, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti AD.
Yaşlılıkta Zihinsel Faaliyetler
Prof. Dr. Muhammet Fevzi POLAT, Yozgat Bozok Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü, Tıbbi Biyokimya AD.
Okul Çocuklarındaki Riskli Davranışların Azaltılmasında Sağlık Eğitiminin Önemi
Prof. Dr. Sevinç POLAT, Yozgat Bozok Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı


Ara 10.40-11.00

6. Oturum: 11.00-11. 45
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Zeynep TEZEL


Ahiska Sürgünü, Hak İhlalleri ve Tazminat Talepler
Prof. Dr. Ergin KARİPTAŞ, Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı
Adli Göç ve Adli Jeopolitik
Dr. Alp ASLAN, OYAK Güvenlik. Adli Bilimciler Derneği Adli Yöneylem Komisyon Başkanı


Öğle Yemeği: 12.00-13.00

ÇORAK YERLER KAZI ALANINI GEZİ 13.00
Adli Antropoloji
Prof. Dr. Ayla SEVİM EROL, Alan sunumu, Çorak Yerler Kazı alanı ya da müzede.

1. Ulusal Adli Sosyal Bilimler Kongresi: Hakkımızda
bottom of page