top of page
banner_2.png

5. Uluslararası Sağlık Hukuku Kongremiz başarı ile tamamlanmış olup, emeği ve katkısı geçenlere teşekkür ederiz.


Kongre haberlerini sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.


----------------------------------

DÜZENLEYEN:

Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Balıkesir Barosu

Adli Bilimciler Derneği

KONGRE BAŞKANLARI:

Prof. Dr. Dr. h.c. Yener ÜNVER - Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı

Av. Erol KAYABAY - Balıkesir Barosu Başkanı

Prof. Dr. İ. Hamit HANCI - Adli Bilimciler Derneği Başkanı

DAVETLİ AKADEMİSYENLER:

Prof. Dr. Brigitte TAG (İSVİÇRE)

Prof. Dr. Anna SEREBRENNIKOVA (RUSYA)

Prof. Dr. Suzana KRALJİĆ (SLOVENYA)

Prof. Dr. Özlem YENERER ÇAKMUT (TÜRKİYE)

Prof. Dr. Osman İSFEN (ALMANYA)

Prof. Dr. Masami OKAUE (JAPONYA)

Prof. Dr. Lale AHMEDOVA (AZERBAYCAN)

Prof. Dr. Ayxan X. RÜSTEMZADE (AZERBAYCAN)

Doç. Dr. Blanka KAČER (HIRVATISTAN)

Doç. Dr. Şölen KÜLAHÇI (KKTC)

Dr. Altay SUROY (KOSOVA)

Av. Ahmet MEMET (YUNANİSTAN)

BİLİMSEL DANIŞMA KURULU:

Prof. Dr. Andrzej J. SZWARC

Prof. Dr. Gunnar DUTTGE

Prof. Dr. Brigitte TAG

Prof. Dr. Kayıhan İÇEL

Prof. Dr. Francesco LUCREZİ

Prof. Dr. Bernd HEINRICH

Prof. Dr. Vesna RIJAVEC

Prof. Dr. Nur CENTEL

Prof. Dr. Feridun YENİSEY

Prof. Dr. Mustafa Tören YÜCEL

Prof. Dr. Ahmet SEREL

Prof. Dr. Zerrin ERKOL

Prof. Dr. Anna SEREBRENNIKOVA
Prof. Dr. Nevzat ALKAN
Prof. Dr. Ayşe NUHOĞLU

Prof. Dr. Suzana KRALJİĆ

Prof. Dr. Damjan KROṦEC

Prof. Dr. Janez KRANJC

Prof. Dr. Mustafa TOPALOĞLU

Prof. Dr. Atilla ARINCI

Prof. Dr. Özlem YENERER ÇAKMUT

Prof. Dr. Osman İSFEN

Prof. Dr. Nesrin ÇOBANOĞLU

GENEL SEKRETERLER:

Ar. Gör. Zehra BAŞER DOĞAN

Av. Erkan SAKARYA

Av. Pervin MUTLU YALÇINTAŞ

Öğr. Gör. Aslı AYDIN

Av. Devrim KARAKÜLAH

DÜZENLEME KURULU:

Doç. Dr. Vesile S. DARAGENLİ EVİK

Doç. Dr. Pınar MEMİŞ KARTAL

Doç.Dr. Sinan BAYINDIR

Dr. Öğr. Üyesi Ramazan Barış ATLADI

Dr. Öğr. Üyesi Onur ÖZCAN

Dr. Ali PEHLİVAN

Arş. Gör. Zehra BAŞER DOĞAN

Öğr. Gör. Aslı AYDIN

Av. Bilge AYDIN TEMİZ

Av. Halide SAVAŞ

SUNUM İÇİN KESİNLEŞEN KONULAR:

Prof. Dr. Dr. h.c. Yener ÜNVER (TÜRKİYE):

Doktorlarca Hastadan Sağlık Durumu Gizlenebilir Mi?

Prof. Dr. Özlem YENERER ÇAKMUT (TÜRKİYE):

Yargı Kararları Işığında Genital Muayene Suçu (TCK. 287)

Prof. Dr. Bingür SÖNMEZ (TÜRKİYE):

Özel Oturum 1: Cehennem Adası: Nargin

Özel Oturum 2: Sağlıkta Şiddet

 Prof. Dr. Suzana KRALJIĆ (SLOVENYA):

Slovenya’da Aşılama

 Prof. Dr. Ayxan X. RÜSTEMZADE (AZERBAYCAN):

Azerbaycan Cumhuriyeti'nde Tıp Hukukunda Ölümden Sorumluluk

 Prof. Dr. Atilla ARINCI (TÜRKİYE): 

Estetik Tıbbi Müdahalelerde Hukuki Sorumluluk

 Doç. Dr. Blanka KAČER (HIRVATISTAN): 

Tıp Hukukunda Mahkeme Yargılamalarında Bilirkişinin Rolü

Doç. Dr. Sinan BAYINDIR (TÜRKİYE):

Rinoplasti Uygulamalarından Doğan Cezai Sorumluluk

Av. Ahmet MEMET (YUNANİSTAN):

Yunanistan'da Sağlık Hukukunun Güncel Sorunları

Dr. Altay SUROY (KOSOVA):

Kosova’da 1972 Yılında Baş Gösteren Çiçek Hastalığı Salgını ve Yargının Tutumu

Prof. Dr. Anna SEREBRENNIKOVA (RUSYA):

Rusya Federasyonu Ceza Kanunu’nda Sağlık Personelinin Ceza Hukuku Sorumluluğu

Prof. Dr. Osman İSFEN (ALMANYA):

Alman Anayasa Mahkemesi’nin Al. CK prg. 217’de Düzenlenen‚ İntihara Ticari Amaçla Yardım Suçu‘yla İlgili Kararı

Doç. Dr. Şölen KÜLAHÇI (KKTC):

Hekimlerin Hasta Seçme Hakkının Ayırımcılık Yasağı Bakımından Değerlendirilmesi

Dr. Öğr. Üy. Sendi YAKUPPUR (TÜRKİYE):

Türkiye ve Dünya’da Taşıyıcı Annelik Konusunda Hukuki Gelişmeler

Öğ. Gör. Aslı AYDIN (TÜRKİYE):

Sağlık Alanında Vücut Korsanlığı ve Ceza Hukuku sorumluluğu

Op. Dr. Samet BAYRAK (TÜRKİYE): 

Kadın Hastalıkları-Doğum Uzmanlarının Medikolegal Sorunları

 Dr. Mehmet Emre YILDIZ (TÜRKİYE):

Ceza Ehliyeti (Kusur Yenetenği) Değerlendirmesinde Adli Psikiyatri Bilirkişisi ile Hakim Arasındaki Görev Dağılımı

 Ar. Gör. Tansu SAYAR (TÜRKİYE):

Dünya Sağlık Örgütü Çerçevesinde Uluslararası Örgüt Personelinin Statüsü

 Ar. Gör. Tansu SAYAR (TÜRKİYE):

Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında İstenmeyen Doğum

 Uzm. Dr. Orhan MERAL, Uzm. Dr. Mehmet Emin GÜNEŞ (TÜRKİYE):

Kürtajda Yasal Süreler ve Eşin Rızası

Furkan YAŞAR (TÜRKİYE):

Cinsel Suç Faillerine Yönelik Kastrasyon Uygulaması ve Türk Hukuku Açısından Değerlendirilmesi

Av. Şule YILMAZ, Uzm. Dr. Rıdvan BİLİCİ (TÜRKİYE):

Zorunlu Tedavilerin Tıp, Hukuk ve Etik Prensipleri Eşliğinde Değerlendirilmesi

Doç. Dr. Mehmet TURGUT (TÜRKİYE):

Anterior Servikal Diskektomi Sonrası İatrojenik Rekürren Laringeal Sinir Yaralanmasına Bağlı Olarak Ortaya Çıkan Geçici Disfoni ve Dispne Yakınmaları: Yargıya İntikal Etmiş Bir Vakanın Analizi

Doç. Dr. Mehmet TURGUT (TÜRKİYE):

Lomber Disk Hernisi Hastalarında Uygulanan Posterior Spinal Cerrahi Yaklaşım Sonrası Görülen İatrojenik Damar Yaralanması: Dünya Tıp Literatüründe 1969-2018 Yılları Arasında Yayınlanmış Olan Toplam 85 Vakanın Sistematik Analizi: “Komplikasyon” mu? “Malpraktis” mi?

Doç. Dr. Mehmet TURGUT (TÜRKİYE):

Konjenital Santral Sinir Anomalisi Vakalarının Tanı ve Tedavisinde Karşılaşılan Çeşitli Hukuki Sorunlar ve Çözüm Önerileri Üzerine Bir Derleme

Dr. Ertunç MEGA (TÜRKİYE):

Sağlıkta Altıncı Boyut: Türkiye'de Sağlık Raporları Mevzuatına Dair Sorunlar ve Çözüm Önerileri

                   

Doç. Dr. Mehmet TURGUT (TÜRKİYE):

Enfeksiyonla İlişkili Sinir Sistemi Arazları Gösteren Hastalara Dair 2010-2019 Yılları Arasında Verilmiş Olan 13 Yüksek Yargı Kararının İrdelenmesi

               

Av. Cengiz AŞKAN (TÜRKİYE):

Aydınlatılmış Onamda Eylemsel Anlatımsal Gerçekliğin Anlamı ve Hukuki Geçerlilik

Doç. Dr. Sıtkı Anlam ALTAY (TÜRKİYE):

Özel Hastanelerin Devrine İlişkin Güncel Hukuki Sorunlar

Prof. Dr. Ahmet SEREL (TÜRKİYE):

Bilgilendirilmiş Rızanın Objektifleştirilmesi

Dr. Öğr. Üy. Erdem HÖSÜKLER (TÜRKİYE):

Defansif Tıp ve Medyanın Rolü

Dr. Öğr. Üy. Erdem HÖSÜKLER:

Ölümle Sonuçlanan Göğüs Hastalıkları Olgularında Tıbbi Uygulama Hatasının Değerlendirilmesi

Dr. Öğr. Üy. Meliha Sermin PAKSOY (TÜRKİYE):

Rahim Tahliyesinde Veli Rızası

Av. Sabri GÜLEÇ (TÜRKİYE):

Hastalardan “Aydınlatılmış Onam” Alınmasıyla İlişkili Olarak 2008-2018 Yılları Arasında Danıştay’ca Verilmiş Olan 14 Üst Mahkeme Kararının İrdelenmesi

Av. Sabri GÜLEÇ (TÜRKİYE):

Enfeksiyonla İlişkili Sinir Sistemi Arazları Gösteren Hastalara Dair 2010-2019 Yılları Arasında Verilmiş Olan 13 Yüksek Yargı Kararının İrdelenmesi

Dr. Öğr. Üy. Mine YILMAZ (TÜRKİYE):

Uluslararası Hukuk ve Türk Hukukunda Futility Kavramına Yaklaşım

Ar. Gör. Buğra Kaan YAZGI (TÜRKİYE):

Kişide Mevcut Kalıcı Arıza ile Travma Arasında İlliyet Bağı Kurulmasında Check-Up Muayene ve Tetkiklerinin Rolü – Olgu Sunumu

Ar. Gör. Buğra Kaan YAZGI (TÜRKİYE):

Trafik Kazası Nedeniyle Düzenlenen Özel Maluliyet - Özürlülük Raporları Standart Nitelik Taşıyor mu? - İki Olgu Örneği

Ar. Gör. Buğra Kaan YAZGI (TÜRKİYE):

Ölümle Sonuçlanan ve Malpraktis İddiası Bulunan Olgularda Otopsinin Rolü

Sözlü Sunumlar:

Dr. Yakup Gökhan DOĞRAMACI (TÜRKİYE):

Enjeksiyon Uygulamalarında Bilgilendirme ve İspat Sorunları

Dr. Yakup Gökhan DOĞRAMACI (TÜRKİYE):

Hastalığı Konusundaki Bilgilendirme,

Hastanın Psikolojik Durumunu Negatif Yönde Etkileyebilir Mi? – Olgu Sunumu

Poster Sunumlar:

 Dr. Enes Emre ÖZTÜRK, Dr. Çisem İNATÇI, Prof. Dr. Bora BÜKEN

Çocuk İstismarı İle Karışan Bir İTP Olgusu: Vaka Sunumu

Furkan YAŞAR:

Türk Ceza Hukuku Açısından Beden Muayenesine İlişkin 2015/19012 Başvuru Numaralı Anayasa Mahkemesi Karar İncelemesi

Dr. Ozan KUTLU, Dr. Elif Asena ÖZÇELİK, Prof. Dr. İ. Hamit HANCI:

Sağlık Çalışanına Şiddette De-eskalasyon

Dr. Ozan KUTLU, Dr. Elif Asena ÖZÇELİK, Prof. Dr. İ. Hamit HANCI:

Gluteal İntramüsküler Enjeksiyon Sonrası Meydana Gelen Siyatik Sinir Yaralanması Dolayısıyla Sağlık Personeline Açılan Dava (Vaka Sunumu)

Prof. Dr. Ahmet SEREL:

Bilgilendirme ve Aydınlatma Hukuksal olarak farklı mıdır?

Av. Dr. E. Neval YILMAZ, Prof. Dr. Gültekin YILDIZ, Prof. Dr. İ. Hamit HANCI, Prof. Dr. Emine Ümran BOZKURT, Doç. Dr. Gülsüm EREN:

Hayvan Hakları ve Toplum Güvenliği

Dr. Yusuf KANDEMİR, Dr. Enes Emre ÖZTÜRK, Dr. Çisem İNATÇI, Prof. Dr. Bora BÜKEN:

Kas İçi Enjeksiyon Sonrası Gelişen Bir Siyatik Nöropati Olgusu: Vaka Sunumu

Dr. Elif Asena ÖZÇELİK, Dr. Selin Gamze KILIÇ, Dr. Zehra ARSLAN, Dr. Ozan KUTLU:

Kan ve Kan Ürünleri Naklinde Pencere Dönemi ve Hukuki Yönden İncelenmesi

Dr. Elif Asena ÖZÇELİK, Dr. Zehra ARSLAN, Dr. Ozan KUTLU:

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarında Hukuki Boyut

Ar. Gör. Zehra ARSLAN ÇEVİK, Ar. Gör. Ozan KUTLU, Ar. Gör. Elif Asena ÖZÇELİK:

Yeni Psikoaktif Maddeler ve Türkiye’de Son Durum

Ar. Gör. Zehra ARSLAN ÇEVİK, Ar. Gör. Ozan KUTLU, Ar. Gör. Elif Asena ÖZÇELİK:

Suç Aleti Olarak Siyanür Nasıl Ele Geçirilir?

Dr. Ozan KUTLU, Dr. Zehra ARSLAN ÇEVİK, Prof. Dr. İ. Hamit HANCI:

Gluteal İntramüsküler Enjeksiyon Sonrası Meydana Gelen Siyatik Sinir Yaralanması Dolayısıyla Sağlık Personeline Açılan Dava (Vaka Sunumu)

Fatmagül ASLAN, Z. Zerrin ERKOL, Yakup Gökhan DOĞRAMACI:

Anetezi Uzmanları Yönünden Aydınlatılmış Onam

KURS

 Prof. Dr. Hamit HANCI (TÜRKİYE):

Sağlıkçılar İçin Şiddet Eğitimi

ÜCRETLER VE BAŞVURU KOŞULLARI:


Başvuru Tipi

30 Temmuz 2019’a kadar erken ödeme indirimi

30 Temmuz 2019 sonrası

Öğrenci-Stj. Av. Katılımcı

800 TL

900 TL

Normal Katılımcı

950 TL

1.100 TL

Kongre ücretine dahil olanlar:


 • Bildiri sunma ve bildiri kitabında yer alma hakkı

 • İki tam gün boyunca tüm bilimsel oturum ve aktivitelere katılma hakkı.

 • Sosyal program

 • Programda belirtilen kahve araları, öğle yemekleri

 • Kongre materyalleri, yaka kartı, katılım belgesi


Katılım ücretlerine KDV dahildir.


      Öğrenci ve stajyer avukat başvurularında kaydın tamamlanması için öğrenci belgesi (e-devlet çıktısı) ve barodan alınacak stajyer avukat belgesinin ibraz edilmesi gerekmektedir.


Kongre için ücretler aşağıda yazılı hesaba yatırılacaktır. Dekont e-posta ile gönderildikten sonra kayıt tamamlanacaktır. Ücret yatırılıp dekont ve isim-soy isim ile iletişim bilgileri gönderilmedikçe kayıt kesinleşmeyecektir.


KONGRE HESAP NO:

Denizbank Balıkesir Merkez Şube

Kongre ve Seminer Hesabı:

TR 75 0013 4000 0124 5413 3000 17


(Ücret yatırılırken açıklama kısmına isim-soy isim ve başvuru tipinin yazılması gerekmektedir.)

DİĞER AÇIKLAMALAR:

 • Konaklama ücrete dahil değildir. Konaklama için Ayvalık Bacacan Otel’e veya başka otellere yönlendirme yapılabilecektir.

 • Şehir içi transfer ve şehirlerarası ulaşım katılımcıların kendilerine aittir.

 • Toplu katılımlarda 7 kişi ve üzeri başvurularda kişi başı 100 TL indirim yapılacaktır. Ancak bu indirimin yapılabilmesi için ücretin topluca yatırılması gerekmektedir.

 • Katılımcılar bildirilerini hakemli, hakemsiz veya poster sunum şeklinde sunabileceklerdir.

 • Poster sunum yapmak isteyenler öncelikle poster içeriklerini mail yoluyla göndermeli, içerik onaylandıktan sonra ise hazırlıkların tamamlanabilmesi için posterlerini basılı olarak en geç 25 Ağustos 2019 tarihine kadar göndermeleri gerekmektedir.

 • Posterlerin kargoda zarar görmeyecek şekilde paketlenmiş olarak gönderilmesi gerekmektedir. Kargoda oluşacak hasarlara ilişkin tüm sorumluluk katılımcının kendisine aittir.

 • Yapılan kayıt işlemlerinin iadesi mümkün değildir.


ULAŞIM:

İzmir’e kara yolu ile 2,5 saat, İstanbul’a 4,5 saat uzaklıkta olan Ayvalık’a İstanbul’dan veya Ankara’dan hava yolu ile ulaşmak mümkündür.


İstanbul, Ankara veya diğer şehirlerden İzmir’e yapılacak uçak yolculuğunun ardından kara yoluyla 2,5 saatte Ayvalık’a ulaşılabilmenin yanında, Ayvalık’a 35 dk. (40 km) uzaklıkta bulunan Edremit Kocaseyit Havalimanı’na İstanbul veya Ankara’dan yapılacak bir uçak yolculuğu ile de ulaşılabilir.


Edremit Kocaseyit Havalimanı’ndan uçak saatlerinde Ayvalık’a yolcu servisleri bulunmaktadır. Ayrıca Çanakkale-İzmir Karayolu üzerinden geçen toplu taşıma araçları ile de Ayvalık’a ulaşılabilir.


Edremit Kocaseyit Havalimanı, Balıkesir Merkez’e 87 km, Edremit’e 7 km, Burhaniye’ye ise 6 km. uzaklıktadır. Havalimanında taksi seçeneği ve araç kiralama servisleri de bulunmaktadır.


Edremit Kocaseyit Havalimanı’ndan kalkan yolcu servisleri için detaylı bilginin havalimanından alınması tavsiye olunur.


ÖNEMLİ TARİHLER:

Erken Kayıt Tarihleri: 30 Temmuz 2019’a kadar

Geç Kayıt Tarihleri: 30 Temmuz 2019 – 01 Eylül 2019

Hakemli Bildiri Özeti Gönderim Tarihi (en son): 5 Ağustos 2019

Hakemsiz Bildiri-Poster Özeti Gönderim Tarihi (en son): 20 Ağustos 2019

Poster Gönderim Tarihi (en son): 25 Ağustos 2019

Yayınlanacak Hakemli Bildiri Nihai Metni Gönderim Tarihi: 15 Ekim 2019

Yayınlanacak Hakemsiz Bildiri ve Poster İçeriği Gönderim Tarihi: 28 Ekim 2019


İLETİŞİM:

Öğr. Gör. Aslı AYDIN

Aydın KUŞKU (Balıkesir Barosu)

E-Mail: balikesirbarosu.ushk@gmail.com

Instagram:  uasaglikhukuku2019


KONGRE YERİ:

Ayvalık Bacacan Otel

Sakarya Mahallesi Atatürk Caddesi No:225 Ayvalık/BALIKESİR

http://bacacanotel.com

5. Uluslararası Sağlık Hukuku Kongresi: Welcome
bingur hoca_ayvalık.jpg
5. Uluslararası Sağlık Hukuku Kongresi: Hakkımızda
maribor.jpg
5. Uluslararası Sağlık Hukuku Kongresi: Hakkımızda
IMG-20190802-WA0000.jpg
5. Uluslararası Sağlık Hukuku Kongresi: Hakkımızda
nargin.jpg
5. Uluslararası Sağlık Hukuku Kongresi: Hakkımızda
KONGRE-AFİŞ.png
5. Uluslararası Sağlık Hukuku Kongresi: Hakkımızda
bottom of page