top of page
adbid 600.jpg
Ana Sayfa: Görüntü

ADLİ BİLİMCİLER

 DERNEĞİ

"Adli Bilimlerin gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla,

Adli Bilimcileri bir araya getiririr."

Crime Scene Tape_edited.png
Ana Sayfa: Welcome

18. Adli Hemşirelik Kursu

(Online)

22 Haziran 3 Temmuz 2024

Düzenleyenler:

Yozgat Bozok Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Adli Bilimciler Derneği

 

Kurs Kontenjan: 35 kişi

Kaydı ilk tamamlayan 35 kişi eğitime katılabilecektir.

 

Son kayıt tarihi: 15 Haziran 2024

İletişim: adlibilimcilerdernegi2001@gmail.com

Ana Sayfa: Welcome

ADLİ ECZACILIK SEMPOZYUMU

26 Haziran 2024 

 İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi

Eczacılık Fakültesi

Adli Bilimciler Derneği

Ana Sayfa: Welcome
Ana Sayfa: Welcome

3RD

KOSOVO - TÜRKIYE FORENSIC SCIENCES CONGRESS

25-26 May 2024 Kosovo

Başarı ile tamamlandı

Ana Sayfa: Welcome

8. Uluslararası Adli Hemşirelik Kongresi

BAŞARI İLE  TAMAMLANDI

20240423aw188661-0.jpg
Ana Sayfa: Welcome

BASIN BİLDİRİSİ:


HAYVAN HAKLARI VE TOPLUM GÜVENLİĞİ

ADLİ BİLİMCİLER DERNEĞİ ADLİ VETERİNER HEKİMLİK KOMİSYONU

Prof. Dr. Gültekin YILDIZ,  Veteriner Hekim, ADBİD Adli Veteriner Hekimlik Kom. Bşk.

Prof. Dr. İ. Hamit HANCI, Adli Tıp Uzmanı Adli Bilimciler Derneği (ADBİD) Başkanı

Prof. Dr. Emine Ümran BOZKURT, ADBİD Adli Veteriner Hekimlik Kom. Ü.

Son günlerde masum hayvanlara yönelik şiddet olayları kamuoyuna da yansıyarak toplumumuzda

büyük bir üzüntü ve tepkiye neden olmuştur. Ülkemizde birlikte yaşadığımız, hayatımızı, renklendiren ve kolaylaştıran hayvanların rahat ve güvenli bir yaşam sürmeleri, tehlikelerden

korunmaları, insanlarla birlikte sağlıklı yaşamalarının sağlanabilmesi amacıyla yapılması

gereken düzenlemeler ile ilgili görüşlerimizi kamuoyuna arz ederiz.


Hayvanları Koruma Kanunu olarak da bilinen 5199 sayılı kanunun amaçları doğrultusunda

ve hayvanların korunmasına ve rahat yaşamalarına ilişkin temel ilkeler çerçevesinde

aşağıda sıralanan tedbirlerin alınması ve değişikliklerin yapılması gerekmektedir:


1. “Hayvanları Koruma Kanunu”nun adının “Hayvan Hakları Kanunu” olarak değiştirilmesi;


2. Adı geçen kanunun içeriğine uygun olarak sahipli ve sahipsiz tüm hayvanların takiplerini

mümkün kılan ve kimlik, sağlık ve sahip bilgilerini içeren mikroçip takılmasının zorunlu hale getirilmesi;


3. Mikroçip takılması ve izlenme ile ilgili altyapının ilgili bakanlık aracılığıyla oluşturulması

ve yetkili Veteriner İşleri Müdürlükleri tarafından yürütülmesi,


4. Hayvan sahipleri başta olmak üzere insanların sahipli ve sahipsiz hayvanlara karşı

davranışlarının, hayvanların bakım ve beslenmelerinin nasıl olması gerektiği konularında temel düzeyde eğitimler verilmesi (belediye, okul, üniversitelerde, veteriner muayenehanelerinde olabilir)


5. Sahipli hayvanlara temel itaat eğitimlerinin verilmesi;


6. Çoğaltılması sağlık vb nedenlerle uygun olmayan hayvanların üremelerinin kontrol altına alınması için gerekli tedbirlerin alınması ve halkın bu konuda bilinçlendirilmesi;


7. Sahipsiz hayvanların sahiplendirilmesi;


8. Hayvan Refahı konusunda bir mevzuat oluşturulması;


9. Ülke çapında hayvan haklarının korunması için yetkili bir referans birimi (merkezi,

komitesi, federasyonu oluşturulması)


10. Mevcut Hayvanları Koruma Kanunu’nda belirtilmiş, bu kanun hükümlerine aykırı davrananlara verilecek cezalar ile ilgili yeniden bir düzenleme yapılarak verilecek cezaların ağırlaştırılması,


Ülkemizin sahip olduğu başta hayvan varlığı olmak üzere maddi değerlerin korunması yanında sahip olduğumuz insani, tarihsel ve kültürel mirasın korunması için de zaruret arz etmektedir. 16 ARALIK 2023.


Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Ana Sayfa: Welcome
Ana Sayfa: Welcome
Ana Sayfa: Welcome
Ana Sayfa: Welcome
Ana Sayfa: Welcome
957eaf82-317e-4c52-aaff-a7743497182e.jpg

Başarıyla Tamamlandı

Ana Sayfa: Welcome
Ana Sayfa: Welcome
gönen.webp

Başarıyla Tamamlandı

Ana Sayfa: Welcome
photo_5931434425613138284_y.jpg

Başarıyla Tamamlandı

Ana Sayfa: Welcome
adlihem_1.jpg
Ana Sayfa: Welcome
adli yarışma.jpg
Ana Sayfa: Welcome
WhatsApp Image 2022-09-30 at 11.24.49.jpeg
Ana Sayfa: Welcome
afiş_8 mart_gece.jpg
Ana Sayfa: Welcome
adli eczacılık sempozyum.jpg
Ana Sayfa: Welcome
uyuşturucu ile mücadele sempozyum.jpg
Ana Sayfa: Welcome
adli hemşirelik kongre.jpg
Ana Sayfa: Welcome
adli hemşirelik kurs afiş.jpg
Ana Sayfa: Welcome
adliecz kurs afiş.jpg
Ana Sayfa: Welcome
adliist afiş.jpg
Ana Sayfa: Welcome
kbrn kurs afiş.jpg
Ana Sayfa: Welcome
adli eczacılık panel.jpg
Ana Sayfa: Welcome
1_adli diş hekimliği kongresi.jpg
Ana Sayfa: Welcome
mobing sempozyum.jpg
Ana Sayfa: Welcome
koryucu aile sempozyum.jpg
Ana Sayfa: Welcome
koruyucu aile çalışta 1.jpg
Ana Sayfa: Welcome
adli genetik kurs.jpg
Ana Sayfa: Welcome
iskilip.jpg
Ana Sayfa: Welcome
WhatsApp Image 2021-06-01 at 18.41.55.jp
Ana Sayfa: Welcome
43b7d29d-92b9-4878-b2c2-c14bcda66987.jpg
Ana Sayfa: Welcome
cbrn afis.jfif
Ana Sayfa: Welcome
Adli Eczacılık.jpg
Ana Sayfa: Welcome
f7280abb-500c-4a70-af3a-8c97db41a587.jfi
Ana Sayfa: Welcome
aki poster.png
Ana Sayfa: Welcome
KASIM_2019_ADBİD.jpg
Ana Sayfa: Welcome
dernek.jpg
Ana Sayfa: Welcome
Slayt1.JPG
Ana Sayfa: Welcome
Slayt2.JPG
Ana Sayfa: Welcome
Slayt3.JPG
Ana Sayfa: Welcome
adlibilimcileryayın.jpg
Ana Sayfa: Welcome
bottom of page